Wsparcie Planowania

Pro PumpSizer

"ProPumpSizer" jest nowym narzędziem, które pomaga w poprawnym doborze odpowiedniej pompy. ProPumpSizer łączy zaprojektowany w inteligentny sposób system doboru pomp ze szczegółowymi danymi dotyczącymi produktu i sposobami obliczeń o przejrzystej strukturze. Szeroka gama nowych funkcji i zaktualizowanych danych to tylko niektóre z korzyści oferowanych przez to nowe narzędzie.

 

Użytkownik może dokonać wyboru na podstawie jednego z trzech różnych trybów: punktu pracy, rodzaju zastosowania i nazwy produktu. Dobór oparty na punkcie pracy pozwala na jego zobrazowanie na wykresie. Następnie użytkownik prowadzony jest przez kolejne pozycje „ menu”  pozwalające na dobór dodatkowych elementów, składających się na kompletne rozwiązanie. 

 

Kompletna baza danych, która poza danymi i charakterystykami, pozwala również na sporządzenie kompletnej oferty handlowej. Użytkownikowi udziela się informacji dotyczących pożytecznych oraz niezbędnych akcesoriów do zamontowania wraz z pompą. Zintegrowane oprogramowanie do przygotowywania ofert pozwala na ręczne wprowadzenie cen i rabatów. W zależności od potrzeb możliwe jest również dodawanie nowych elementów. System zarządzania użytkownikami umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi wybór specyficznych cech, które uważa za niezbędne. Oprogramowanie, poza włoskim, niemieckim i angielskim obsługuje także inne języki.