Zastosowania specjalne

PGA-DELTA OIL

SPECJALNE SAMOZASYSAJACE POMPY O PIERSCIENIU CIECZOWYM DLA TŁOCZENIA OLEJU NAPEDOWEGO

Pompy typoszeregu PGA sa szczególnie odpowiednie do przetłaczania silnikowego oleju napedowego. Wersja wyposaona w kabel zasilajacy, wyłacznik i uchwyt sa dostepne.