Accessoires

FLUSSCONTROL-FLUSSCONTROL BASIC

ELEKTRONISCHE DRUKREGELAAR VOOR ÉÉNFASIGE ELEKTRISCHE POMPEN

Deze eenheid bestuurt de inschakeling en stopzetting van de pomp bij het openen en sluiten van de kraan. In geval van een ontbrekende aanzuigstroom blokkeert de elektronica de pomp om deze tegen droge werking te beschermen. Na het verhelpen van de oorzaken van de blokkering is het voldoende op de rode knop Restart (reset) te drukken voor het herstel van de normale werking. Na een tijdelijke stroomuitval wordt de werking van het apparaat automatisch hersteld.