FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

Szervezeti, menedzsment és ellenőrzési modell, és Etikai kódex

Az olaszországi, 2001. június 08-ai 231. sz. rendelet vezette be a vállalatok adminisztratív felelősségének szabályozását. Ezen szabályozás szerint a vállalatok felelősségre vonhatók, és ennek következményeképp szankcionálhatók azon törvénysértésekért, amelyeket ügyvivőik vagy azok partnerei vagy munkatársai követnek el vagy kísérelnek meg elkövetni a vállalat érdekében vagy előnyének biztosítása céljából. A rendelet értelmében a vállalat felmenthető a felelősség alól abban az esetben, ha olyan szervezeti modellt hozott létre, és alkalmazott ténylegesen, amely alkalmas a kérdéses szabályozás szerinti törvénysértések megelőzésére. 

A Pentair Water Italy s.r.l. az Igazgatótanács 2015. március 19-ei határozatával, a rendelet rendelkezéseinek értelmében, létrehozta a saját Etikai Kódexét és Szervezeti, menedzsment és ellenőrzési modelljét, valamint kinevezett egy Felügyeleti Szervet, mely önálló kezdeményezési és felülvizsgálati jogkörrel rendelkezik. A vállalat által kifejlesztett Etikai kódex, a Szervezeti, menedzsment és ellenőrzési modell és eljárási rendszer kidolgozása az U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) és az „Egyezmény a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben” (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) rendelkezéseivel teljes összhangban történt.

A fenti dokumentumok megalkotásával a vállalat olyan magatartási útmutatót kívánt létrehozni, melyet minden munkatársának és együttműködő partnerének alkalmaznia kell a Cég külső és belső kapcsolatainak kezelése során, az etikai értékek, a becsületesség, az egységesség és a tisztességesség szellemében, a törvények és szabályozások tiszteletben tartásával és a műveletek átláthatóságával.
 

 


A rendelkezésre álló dokumentumok:

Bármely érintett harmadik fél kérhet információt vagy jelenthet be visszaélést a Pentair Water Italy s.r.l. Szervezeti, menedzsment és ellenőrzési modelljével kapcsolatban a Felügyeleti Szerv alábbi elektronikus címén: odv.pwi(at)pentair.com


Az Igazgatótanács 2015. március 19-ei határozatával a Pentair Manufacturing Italy S.r.l. leányvállalat is létrehozta a saját Etikai Kódexét és Szervezeti, menedzsment és ellenőrzési modelljét (az olaszországi, 2001. június 8-ai 231. sz. törvényi rendeletnek megfelelően), valamint kinevezett egy Felügyeleti Szervet, mely önálló kezdeményezési és felülvizsgálati jogkörrel rendelkezik. 

A rendelkezésre álló dokumentumok:

Bármely érintett harmadik fél kérhet információt vagy jelenthet be visszaélést a Pentair Manufacturing Italy s.r.l. Szervezeti, menedzsment és ellenőrzési modelljével kapcsolatban a Felügyeleti Szerv alábbi elektronikus címén: odv.pmi(at)pentair.com